Overslaan en naar de inhoud gaan

€15 miljoen subsidies voor internationale klimaatactieprojecten

Image
vlaanderen logo
Image
g-stic
Image
Banner

Projectoproep 2024

Op 11 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering de vierde oproep van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma gelanceerd. Voor de projectoproep van 2024 voorziet de Vlaamse Regering €15 miljoen subsidies voor demonstratie-, disseminatie-, en/of capaciteitsopbouwprojecten die uitgevoerd worden in ontwikkelingslanden en waarbij een Vlaamse onderneming de lead neemt.

Voor demonstratieprojecten moest jouw projectvoorstel uiterlijk op 26 april 2024 om 14u CEST geregistreerd zijn via het projectportaal van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma. Als je jouw projectvoorstel niet op tijd geregistreerd hebt, dan is het niet meer mogelijk om dit jaar nog een project in te dienen. Jouw volledig projectvoorstel dient uiterlijk op 21 juni 2024 om 10u CEST ingediend te zijn. Ga naar het projectportaal >   

Voor disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten werd de projectoproep afgesloten op 26 april 2024. 
 

Klimaataanrekenbare projecten

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het kader van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden. Meer info >
 

Focus op 7 sectoren met een grote impact op klimaatverandering

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van de volgende sectoren: Biodiversiteit, Educatie & Onderzoek, Energie, Landbouw, Milieubeleid, Transport en Water & Sanitatie.
 

Landen van uitvoering voor klimaatactie

Deze oproep is gericht op projecten die steun bieden aan landen die zijn opgenomen in de landenlijst van deze oproep, zoals vermeld in de handleiding. De lijst legt vooral de nadruk op ontwikkelingslanden.
 

Beoordeling projecten

Alle ingediende projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Departement Omgeving beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Na beoordeling door de beoordelingsjury zullen de geselecteerde projecten voorgelegd worden aan de bevoegde Vlaams minister. De uiteindelijke beslissing over de financiering van deze projectvoorstellen komt toe aan de Vlaamse Regering. Deze beslissing wordt verwacht in de loop van de maand juli 2024 voor disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten en in de maand november 2024 voor demonstratieprojecten.

Het Departement Omgeving brengt de aanvragers op de hoogte van de selectie van hun voorstel(len) na de beslissing van de Vlaamse Regering hierover.
 

Vragen? Neem contact op met het G-STIC team

Tijdens de hele periode wordt er begeleiding voorzien vanuit het G-STIC team voor potentiële indieners. Heb je vragen over de oproep en/of jouw projectidee? Check zeker de veelgestelde vragen op het projectportaal of neem contact op met ons.

Image
Dietrich-Van-der-Weken

Dietrich Van der Weken

General Manager
G-STIC
Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Image
Frans Snijkers

Frans Snijkers

Programme Manager
G-STIC