Overslaan en naar de inhoud gaan

€15 miljoen subsidies voor internationale klimaatactieprojecten

Image
vlaanderen logo
Image
g-stic
Image
Climate-adaptation-and-mitigation-for-uganda-s-rice-sector

Aan welke klimaatdoelstellingen dient jouw project te voldoen?

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het kader van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden.

Projecten moeten volledig klimaataanrekenbaar zijn zoals gedefinieerd door het Ontwikkelingssamenwerkingscomité van de OESO. Dit betekent dat het project als voornaamste doel moet hebben om de negatieve impact van klimaatverandering op leef- en omgevingsomstandigheden (adaptatie) en/of de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) in ontwikkelingslanden te beperken. De klimaatdoelstelling (mitigatie en/of adaptatie) moet expliciet als primair worden benadrukt in de beschrijving van de beoogde doelstellingen en de bijbehorende activiteit(en) van het project.

Criteria voor mitigatie

Klimaatverandering mitigeren betekent het tegengaan of het beperken van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of door de CO2 uit de atmosfeer te verwijderen met nieuwe technologieën.

Criteria voor adaptatie

Adaptatie is het proces van aanpassing aan het huidige of toekomstige klimaat en aan zijn effecten, om de nefaste gevolgen ervan af te zwakken of gunstige opportuniteiten te benutten. Adaptatie beoogt het nemen van de nodige maatregelen om de kwetsbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen voor de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.