Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële steun voor internationale klimaatactie

Image
vlaanderen logo
Image
g-stic
Image
Banner

Over het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma

Om landen wereldwijd te steunen in de strijd tegen klimaatverandering, lanceerde de Vlaamse Regering in 2021 het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma. Dit programma versterkt de implementatie van klimaatbeleid, strategieën, regelgeving en actieplannen in ontwikkelingslanden door financiële steun te voorzien voor projecten die technologieën demonstreren, kennis en informatie verspreiden, en capaciteitsopbouw initiëren, zowel voor adaptatie als mitigatie.

Focus op 7 sectoren met een grote impact op klimaatverandering

Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren.

Twee projecttypes die in aanmerking komen

Het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma biedt financiële ondersteuning aan twee soorten projecten: disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten en demonstratieprojecten. Projecten dienen volledig klimaataanrekenbaar te zijn. Dit wil zeggen dat ze als hoofddoelstelling het ondersteunen van klimaatacties in ontwikkelingslanden moeten hebben, waarbij de beperking van de negatieve impact van klimaatverandering op de leef- en omgevingsomstandigheden (adaptatie) en/of de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) in ontwikkelingslanden wordt nagestreefd. 

  • Disseminatieprojecten richten zich op het verspreiden en/of uitrol van resultaten van onderzoek en/of beleid. Capaciteitsopbouwprojecten richten zich op het versterken van kennis, vaardigheden en/of middelen. Projecten kunnen ook disseminatie- en capaciteitsopbouwaspecten combineren.
  • Demonstratieprojecten richten zich op het demonstreren en/of opschalen van marktklare innovatieve oplossingen.
     

Beoordeling projecten

Alle ingediende projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Departement Omgeving beoordeeld door een onafhankelijke jury. De beslissing tot subsidiëring wordt genomen door de Vlaamse Regering.