Overslaan en naar de inhoud gaan

€15 miljoen subsidies voor internationale klimaatactieprojecten

Image
vlaanderen logo
Image
g-stic
Image
Lignaverda_De woestijn weer groen maken

Welke organisaties kunnen een project indienen?

Een project kan worden uitgevoerd door meerdere ondernemingen, waarbij de projectindiener het project coördineert. Andere betrokken partijen zijn projectpartners of onderaannemers. Elke projectpartner moet een duidelijke en belangrijke meerwaarde voor het project bieden.

De projectindiener moet een Vlaamse onderneming zijn, wat betekent dat deze minstens één vestiging in Vlaanderen moet hebben. Bovendien moeten de activiteiten en aanwezigheid in het Vlaams Gewest worden aangetoond.

Het begrip "onderneming" wordt ruim geïnterpreteerd in het kader van deze projectoproep, en dekt bijgevolg een brede waaier aan mogelijke organisatievormen waaronder bedrijven, studie- en adviesbureaus, ngo's, vzw's, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen.

Voor projectpartners is het niet vereist om een vestiging te hebben in Vlaanderen of om activiteiten en aanwezigheid te hebben in het Vlaams Gewest. 

Voor de projectoproep van 2024 is het niet meer mogelijk om een nieuw project aan te maken.

Voor demonstratieprojecten moest jouw projectvoorstel uiterlijk op 26 april 2024 om 14u CEST geregistreerd zijn via het projectportaal van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma. Als je jouw projectvoorstel niet op tijd geregistreerd hebt, dan is het niet meer mogelijk om dit jaar nog een project in te dienen. Jouw volledig projectvoorstel dient uiterlijk op 21 juni 2024 om 10u CEST ingediend te zijn.

Voor disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten werd de projectoproep afgesloten op 26 april 2024.

Demonstratieprojecten

Voor demonstratieprojecten zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de indiener en partners moeten voldoen. De projectindiener moet deel uitmaken van een consortium van projectindiener en projectpartners, bestaande uit:

  • ofwel minstens twee ondernemingen, waarvan één een KMO is, en waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt;
  • ofwel de onderneming en één of meer kennisinstellingen, waarbij de kennisinstellingen ten minste 10% van de in aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben om hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren.

Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten

Voor disseminatie- en of capaciteitsopbouwprojecten zijn er geen bijkomende voorwaarden waaraan de indiener en partners moeten voldoen.

Opgelet: Er kunnen per onderneming, in hoedanigheid van aanvrager, maximaal 4 projectvoorstellen aanvaard worden voor verdere beoordeling op ontvankelijkheid. Indien er meer dan 4 projectvoorstellen werden ingediend waarbij eenzelfde onderneming betrokken is als aanvrager, worden enkel de 4 eerst ingediende projectvoorstellen, volgens de timing van indiening op het indieningsportaal, aanvaard.