Overslaan en naar de inhoud gaan

€15 miljoen subsidies voor internationale klimaatactieprojecten

Image
vlaanderen logo
Image
g-stic
Image
Lignaverda_De woestijn weer groen maken

Welke organisaties kunnen een project indienen?

Een project kan worden uitgevoerd door meerdere ondernemingen, waarbij de projectindiener het project coördineert. Andere betrokken partijen zijn projectpartners of onderaannemers. Elke projectpartner moet een duidelijke en belangrijke meerwaarde voor het project bieden.

De projectindiener moet een Vlaamse onderneming zijn, wat betekent dat deze minstens één vestiging in Vlaanderen moet hebben. Bovendien moeten de activiteiten en aanwezigheid in het Vlaams Gewest worden aangetoond.

Het begrip "onderneming" wordt ruim geïnterpreteerd in het kader van deze projectoproep, en dekt bijgevolg een brede waaier aan mogelijke organisatievormen waaronder bedrijven, studie- en adviesbureaus, ngo's, vzw's, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen.

Voor projectpartners is het niet vereist om een vestiging te hebben in Vlaanderen of om activiteiten en aanwezigheid te hebben in het Vlaams Gewest. Organisaties

Demonstratieprojecten

Voor demonstratieprojecten zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de indiener en partners moeten voldoen. De projectindiener moet deel uitmaken van een consortium van projectindiener en projectpartners, bestaande uit:

  • ofwel minstens twee ondernemingen, waarvan één een KMO is, en waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt;
  • ofwel de onderneming en één of meer kennisinstellingen, waarbij de kennisinstellingen ten minste 10% van de in aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben om hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren.

Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten

Voor disseminatie- en of capaciteitsopbouwprojecten zijn er geen bijkomende voorwaarden waaraan de indiener en partners moeten voldoen.

Opgelet: Er kunnen per onderneming, in hoedanigheid van aanvrager, maximaal 4 projectvoorstellen aanvaard worden voor verdere beoordeling op ontvankelijkheid. Indien er meer dan 4 projectvoorstellen werden ingediend waarbij eenzelfde onderneming betrokken is als aanvrager, worden enkel de 4 eerst ingediende projectvoorstellen, volgens de timing van indiening op het indieningsportaal, aanvaard.