Overslaan en naar de inhoud gaan

15€ miljoen subsidies voor internationale klimaatactieprojecten

Image
vlaanderen logo
Image
g-stic
Image
Generating sustainable energy with hydropower in remote regions

Welke projecttypes komen in aanmerking?

Het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma biedt financiële ondersteuning aan klimaataanrekenbare projecten, met name twee soorten projecten: disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten en demonstratieprojecten. De doelstelling van het project bepaalt het type project dat je kan aanvragen. Beide projecttypes hebben een maximale duur van 3 jaar.

Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten

Disseminatieprojecten richten zich op het verspreiden en/of uitrol van resultaten van onderzoek en/of beleid. Capaciteitsopbouwprojecten richten zich op het versterken van kennis, vaardigheden en/of middelen. Projecten kunnen ook disseminatie- en capaciteitsopbouwaspecten combineren.

De maximale subsidie voor elk individueel project is €500.000 en bedraagt maximaal 85% van de totale projectkost.

De volgende activiteiten komen in aanmerking:
•    ondersteuning bij het opstellen van beleidsnota’s, roadmaps en actieplannen gericht op de uitrol van specifieke klimaatoplossingen; 
•    verspreiding van resultaten van onderzoek of beleid; 
•    capaciteitsopbouwtrajecten gericht op het ontwikkelen van competenties en vaardigheden met betrekking tot het opstellen of uitrollen hiervan bij specifieke doelgroepen (zoals onderwijs, training, coaching, netwerking, enz.).

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten richten zich op het demonstreren en/of opschalen van marktklare innovatieve oplossingen.

De maximale subsidie voor elk individueel project is €2.000.000 en bedraagt maximaal 60%, 50% of 40% van de totale projectkost, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Zie het reglement en de handleiding van de oproep voor meer informatie.

De volgende activiteiten komen in aanmerking:
•    demonstratie van marktklare klimaatoplossingen, -instrumenten, -plannen en -strategieën in een representatieve context;
•    onderzoek rond specifieke uitdagingen met betrekking tot de uitrol en opschaling van klimaatoplossingen (zoals SWOT analyse, technisch-economische haalbaarheid, niet-technologische barrières, enz.), gevolgd door de demonstratie ervan.

Al 51 goedgekeurde projecten binnen het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogamma

Bij de eerste oproep van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma keurde de Vlaamse Regering 13 projecten goed voor subsidiëring. Bij de tweede oproep werden net zoals bij de derde oproep 19 projecten goedgekeurd. Ontdek alle projecten >