Overslaan en naar de inhoud gaan

Waterzuiveringssysteem aangedreven door hernieuwbare energie 

Image
Water purification system powered by renewable energy in Ghana

Veilig drinkwater in Ghana

De voorziening van veilig drinkwater komt steeds meer onder druk te staan door de klimaatverandering en de toegenomen bevolking. De huidige waterzuiveringsinstallaties en bottelarijen gebruiken vaak chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. De kwaliteit van het water is ondermaats. Het water smaakt slecht en is niet altijd geschikt om te drinken. De installaties zelf draaien voornamelijk op fossiele brandstoffen die bijdragen aan een hoge uitstoot van broeikasgassen.

Het opzetten van een chemicaliënvrije waterzuivering en bottelarij

In de Volta regio van Ghana wordt een chemicaliënvrije waterzuivering en bottelarij opgezet die draait op emissievrije hernieuwbare energie die onafhankelijk is van het elektriciteitsnet. Deze installatie zal ongeveer 10.000 flessen per dag mineraalwater als premium alkalisch water produceren.

Daarnaast zal er een pilot assemblagelijn voor de productie van biologisch afbreekbare flessen worden gebouwd om het probleem van plastic afval aan te pakken, dat ernstige gevolgen heeft voor het milieu en de ecosystemen. Omdat empowerment van vrouwen belangrijk is in dit project, zal het personeelsbestand voor 80-90% uit vrouwen bestaan, inclusief de directeur van het bedrijf.

Verwachte resultaten

Het project zal een demonstratie zijn van klimaatmitigatie-inspanningen in de lokale omgeving en daarbuiten en kan als casestudy gebruikt worden in scholen en universiteiten.

De toepassing van hernieuwbare energie in de waterzuivering en bottelarij zal overdragen kunnen worden naar andere sectoren.

Er worden geen chemicaliën gebruikt. Dit zal een voorbeeld zijn voor andere waterzuiveringsinstallaties en toont dat milieuvriendelijke technieken effectief gebruikt kunnen worden om schadelijke chemicaliën te vervangen.

De totale hoeveelheid geproduceerd plastic afval in Ghana zal verminderd worden omdat er binnen een jaar overgestapt zal worden op 100% bioplastics. Dit kan andere fabrieken aanmoedigen om ook over te schakelen op milieuvriendelijke productie van plastic verpakkingen.

Projectcoördinator
Advanced Shipbuilding
Totaal budget
€2.137.900
Subsidie
€1.282.740
Startdatum
01/02/2023
Project type
Demonstratieproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?