Overslaan en naar de inhoud gaan

Waterkrachtturbines voor het opwekken van elektriciteit

Image
Turbulent_waterkrachtturbines-voor-het-opwekken-van-elektriciteit

De geïsoleerde Nasa-bevolking in Colombia van elektriciteit voorzien

De inheemse Nasa-bevolking langs de Ingüitó rivier in Colombia gebruikt brandhout om te koken en voor huishoudelijke taken. Het continue gebruik van brandhout als energiebron heeft geleid tot ontbossing en slechte luchtkwaliteit in hun huizen.

Hun levensonderhoud is voornamelijk gebaseerd op landbouwactiviteiten, waarbij ze gewassen zoals koffie, bananen, maïs, bonen, suikerriet en fruit telen. Hoewel er een rudimentair elektriciteitsnetwerk aanwezig is, is de energievoorziening onbetrouwbaar. 

Door dit gebrek aan elektriciteit, gebruiken ze rudimentaire handmatige machines om de landbouwproductie te verwerken en kunnen ze hun oogsten niet koel houden. Het ontbreken van permanente stroomvoorziening vormt een aanzienlijke belemmering voor zowel de economische als sociale vooruitgang in de regio.

Continue groene energie voor de Nasa-bevolking

Samen met de lokale ngo CODEBV, zal Turbulent waterkrachtturbines plaatsen langs de Ingüitó rivier voor het opwekken van groene energie. Deze turbines worden aangesloten op het bestaande lokale elektriciteitsnetwerk.

De lokale bevolking zal zelf de waterkrachtturbines installeren aan de hand van schema’s en handleidingen. Ze zullen opgeleid worden in de werking en het onderhoud van de turbines, die op afstand worden bewaakt en aangestuurd via software. De overtollige energie zal verkocht worden wat voor extra inkomsten zorgt voor de gemeenschappen.

Een extra uitdaging is het afvalprobleem in de Ingüitó rivier. Elke dag stroomt er ongeveer 500 ton afval door de rivier, afkomstig van de nabijgelegen mijnen. Klein natuurlijk afval zoals bladeren en stenen passeert moeiteloos door de turbines of wordt tegengehouden door het vuilnisrek. Grotere voorwerpen zoals takken kunnen echter schade aan de turbine veroorzaken, wat grote gevolgen kan hebben voor de efficiëntie en de opbrengst van het systeem. Er wordt een obstakeldetectiesysteem ontwikkeld om deze schade te voorkomen.

Verwachte resultaten

Langs de Ingüitó rivier worden drie waterkrachtturbines van elk 50 kW geïnstalleerd, waardoor ongeveer 7.000 mensen van groene elektriciteit worden voorzien. Jaarlijks zullen deze turbines 1.182.600 kWh produceren, wat resulteert in een besparing van 237 ton aan gekapte bomen en een vermindering van 200 ton CO2eq uitstoot per jaar ten opzichte van de huidige energiemix.

Het ontwerp van deze autonoom te plaatsen waterkrachtturbines wordt gestandaardiseerd, waardoor dit demonstratieproject ook op andere locaties kan worden uitgevoerd.

Projectcoördinator
Turbulent
Totaal budget
€914.302,00
Subsidie
€548.581,20
Startdatum
01/01/2024
Project type
Demonstratieproject
Partners

Meer weten over dit project?

Image
Maria Elvira Zeman

Maria Elvira Zeman

Business Developer Turbulent
mariae.zeman@turbulent.be
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?