Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategieën voor klimaatadaptatie ondersteunen 

Image
Supporting the implementation of climate change response strategies in Mozambique and Zimbabwe

Klimaatverandering bestrijden in Mozambique en Zimbabwe

De frequentie, duur en intensiteit van natuurrampen en extreme weersomstandigheden, waaronder aardverschuivingen, overstromingen, tropische cyclonen en droogtes, zijn de afgelopen jaren toegenomen in Mozambique en Zimbabwe. Door de klimaatverandering zal de situatie alleen nog maar verergeren. 

Er is een gebrek aan geografische informatie over toekomstige klimaatprojecties en natuurgevaren die een groot gebied bestrijken met voldoende hoge ruimtelijke en temporele resolutie.

Deze informatie is nodig om optimale risicobeperkende maatregelen voor klimaatadaptatie te ontwerpen.

Ontwikkeling van een online portaal met klimaatdata

Nieuwe, verkleinde historische klimaatdata, toekomstige klimaatprojecties en gerelateerde gevareninformatie zullen verstrekt worden aan de nationale meteorologische instituten van Mozambique en Zimbabwe. Experts van deze instituten zullen getraind worden in de interpretatie van de resultaten.

Er zal een online portaal met al deze informatie ontwikkeld worden. Op basis hiervan zullen maatregelen voor klimaatadaptatie ontworpen worden. 

Verwachte resultaten

Lokale, nationale en regionale overheden zullen in staat gesteld worden om hun klimaatadaptatiestrategieën te verfijnen en robuuste klimaatadaptatieplannen te ontwikkelen. Op die manier zullen Mozambique en Zimbabwe ondersteund worden bij de uitvoering van hun nationaal adaptatieplan en nationale strategieën voor het bestrijden van klimaatverandering.

Projectcoördinator
Antea Group
Totaal budget
€368.800
Subsidie
€250.000
Startdatum
01/01/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?