Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadsbomen planten om de klimaatbestendigheid te vergroten

 

Image
Niamey Climate Forest

Niamey Klimaatbos

Niamey, de hoofstad van Niger, is één van de heetste plaatsen op aarde en heeft jaarlijks meer dan 200 dodelijke hittedagen. Extreme hitte leidt niet alleen tot toenemende mortaliteit en morbiditeit, maar leidt ook tot een hogere energievraag voor het koelen van gebouwen. Het beschadigt eveneens de infrastructuur, tast de werking van kritieke diensten zoals ziekenhuizen aan en vermindert de productiviteit.

Niamey erkent het potentieel van stadsbomen als maatregel voor klimaatbestendigheid. Hoewel er al verschillende boomplantinitiatieven zijn geweest, werd de opschaling ervan tegengehouden door technische en financiële belemmeringen: gebrek aan kwantitatieve beoordeling van het vermogen van stadsbomen om extreme klimaatveranderingen te verminderen, kennis over hun koolstofopslagpotentieel en zelfs de basismiddelen voor implementatie (aanplanting en onderhoud).

De CO2-uitstoot verminderen met 5% door het aantal stadsbomen te verdrievoudigen

Bestaande resultaten van stedelijke microklimaatmodellen zullen als bewijs fungeren voor de cruciale rol die stedelijke groene infrastructuur speelt bij (huidige en toekomstige) klimaatgevaren. Deze resultaten zullen op grote schaal toegankelijk gemaakt worden. Lokale stakeholders zullen getraind worden in microklimatologische monitoring van stadsbomen met behulp van geavanceerde, maar toch eenvoudige en robuuste apparatuur (warmtecamera's, bodemvochtsensoren).

De resultaten zullen gebruikt worden om het effect van stedelijke klimaatacties op basis van bomen te beoordelen. Het potentieel van stadsbomen voor koolstoffixatie zal ook beoordeeld worden. Daarnaast zullen er manieren geïdentificeerd worden om dit te waarderen via marktmechanismen in de vorm van koolstofkredieten.

Verwachte resultaten

Het aantal stadsbomen in Niamey wordt verdrievoudigd van 100.000 naar 300.000. Hierdoor zullen de negatieve klimaateffecten op verschillende sectoren, zoals gezondheid (menselijke blootstelling aan overmatige hittestress), arbeid (productiviteitsverlies) en energie (voor het koelen van gebouwen) verminderd worden met 5%.

Projectcoördinator
VITO
Totaal budget
€234.987
Subsidie
€199.738
Startdatum
01/01/2022
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?