Overslaan en naar de inhoud gaan

Snel en efficiënt op natuurrampen reageren

Image
Strengthening preparedness, response capacity and food security to natural disasters in Mozambique

Paraatheid, reactiecapaciteit en voedselzekerheid versterken bij natuurrampen in Mozambique

De kustprovincie Inhambane in het zuiden van Mozambique is bijzonder gevoelig voor overstromingen, droogtes en cyclonen, die door de klimaatverandering vaker voorkomen en vaak tot humanitaire crisissen leiden.

Er is geen adequaat systeem voor vroegtijdige waarschuwing bij natuurrampen. Verder zijn de plattelandsgemeenschappen niet voorzien van materialen en uitrusting om goed te kunnen reageren op rampen. Ook zijn er te weinig leden van de gemeenschappen getraind in het beheer van rampen en weten ze niet hoe ze zich moeten voorbereiden of reageren op natuurrampen.

Daarnaast vermindert elke natuurramp, die de provincie Inhambane treft en waar de meerderheid van de bevolking afhankelijk is van zelfvoorzienende landbouw, de weerbaarheid van deze mensen tegen de volgende ramp. Overstromingen en droogtes beschadigen gewassen en belemmeren de voorbereidingen voor de komende landbouwseizoenen, wat resulteert in slechte oogstopbrengsten en beperkte voedselzekerheid.

Vaardigheden versterken en tools voorzien om het hoofd te bieden aan de door het klimaat veroorzaakte natuurrampen

In het district Vilanculos in de provincie Inhambane zullen vier lokale comités opgericht worden die zullen instaan voor het beheren van de risico’s bij rampen. Ze zullen voorzien worden van toolkits voor paraatheid bij noodsituaties en getraind worden om snel en efficiënt op rampen te reageren.

Er zullen systemen voor vroegtijdige waarschuwing opgezet worden. De vier gemeenschappen zullen getraind worden in het gebruik ervan tijdens en na rampen. Ze zullen na een ramp onmiddellijk kunnen optreden als eerstehulpverleners in hun gemeenschap, aangezien ze uitgerust zullen worden met adequate tools om zoek- en reddingsoperaties te organiseren of indien nodig herstellingen aan de infrastructuur op te starten.

De boeren van de vier gemeenschappen zullen opgeleid worden om duurzame landbouwtechnologieën te gebruiken en zullen voorzien worden van landbouwtoolkits. Kwetsbare huishoudens in de vier gemeenschappen zullen ook voorzien worden van zaden die resistent zijn tegen de droogte.

Verwachte resultaten

De gemeenschappen zullen door de systemen voor vroegtijdige waarschuwing beter kunnen reageren op noodsituaties. Door de trainingen en de adequate toolkits beschikken ze over kennis en hulpmiddelen waardoor ze zich kunnen voorbereiden op rampen en de gevolgen ervan kunnen verzachten.

De weerbaarheid van de bevolking zal versterkt worden doordat boeren in de vier gemeenschappen duurzame landbouw toepassen waardoor de voedselzekerheid verbeterd wordt en de lange termijneffecten van klimaatrampen verzacht kunnen worden. 

Projectcoördinator
Rode-Kruis Vlaanderen Internationaal
Totaal budget
€327.748
Subsidie
€250.000
Startdatum
01/02/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?