Overslaan en naar de inhoud gaan

Op natuurgebaseerde oplossingen implementeren en responscapaciteit bij rampen versterken

Image
Natuurgebaseerde-oplossingen-en-responscapaciteit-bij-rampen-versterken

Veerkracht van gemeenschappen versterken tegen klimaatverandering in Phalombe en Blantyre in Zuid-Malawi

Klimaatverandering heeft in Malawi geleid tot frequente en intense extreme weersomstandigheden, zoals verwoestende overstromingen en cyclonen. Klimaatverandering creëert ook gunstige omstandigheden voor ziekte-uitbraken, zoals malaria en cholera. De aanhoudende cholera-epidemie na cyclonen Idai en Freddy in maart 2022 en 2023, met name in Phalombe en Blantyre, toont de klimaatgevoeligheid van ziekte-uitbraken aan.

Daarnaast dragen factoren zoals hoge bevolkingsgroei, verstedelijking en armoede bij aan landtekort en milieuverontreiniging, wat op zijn beurt bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Onduurzame landbouwpraktijken bedreigen de biodiversiteit, terwijl ontbossing door houtkap, brandhoutwinning en bosbranden aanzienlijk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.

Het ontbreken van maatregelen tegen klimaatrisico's, samen met de kwetsbaarheid van de bevolking, verergert de impact van klimaatrampen. Snelle actie is cruciaal om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en bij te dragen aan een welvarend, zelfvoorzienend en inclusief Malawi.

Klimaatslimme landbouw en gezondheidssystemen

Tien gemeenschapscomités in Phalombe worden opgeleid in bosbouw, boomkwekerij en klimaatvriendelijke landbouw om bosbehoud te bevorderen door regeneratie en heraanplanting van bomen. Boeren ontvangen zaailingen en worden in landbouwclubs getraind in duurzame landbouwpraktijken, inclusief droogtebestendige methoden en energiezuinige irrigatiesystemen.

De lokale rampenparaatheid en responscapaciteit worden vergroot in dezelfde 10 dorpsgemeenschappen, waar dorpelingen betrokken worden bij het identificeren van hun kwetsbaarheden en capaciteiten bij rampen. Noodplannen worden ontwikkeld op verschillende niveaus en scholenclubs worden opgericht voor rampenrisicobeheer en voor het versterken en uitrusten van vroegtijdige waarschuwingsteams.

Vrijwilligers in Phalombe en Blantyre worden opgeleid om epidemieën te bestrijden. Er worden bewustmakingssessies gehouden over ziektes zoals cholera en malaria. Sensibiliseringscampagnes rond bloeddonatie en bloedinzamelingen worden georganiseerd om in te spelen op de groeiende vraag naar bloedtransfusies als gevolg van ziekte-uitbraken.

Verwachte resultaten

Op 3.000 hectare worden duurzame en klimaatvriendelijke landbouw- en bosbouwpraktijken geïmplementeerd.

In 10 gemeenschapscomités (1 per gemeenschap) worden 150 leden getraind in bosbouw en boomkwekerij. De leden worden ook getraind in rampenparaatheid, noodplanning, eerste hulp en zoek- en reddingsacties.

10 landbouwclubs worden opgericht en krijgen 20.000 fruitboomzaailingen om de teelt van meerjarige gewassen zoals bananen en fruitbomen, te bevorderen. Ze zullen ook in staat zijn om hun hun eigen zaailingen te produceren. In totaal zullen er 50.000 bomen geplant worden.

In 10 schoolclubs worden 50 leraren en 100 kinderbegeleiders opgeleid in rampenrisicobeheer. 10 waarschuwingsteams worden opgericht waarbij 150 leden getraind worden in vroegtijdige waarschuwingssystemen en evacuatie. Ten slotte worden 50 gezondheidsvrijwilligers opgeleid in epidemiebestrijding. 

Projectcoördinator
Rode-Kruis Vlaanderen Internationaal
Totaal budget
€ 588.234,00
Subsidie
€ 500.000,00
Startdatum
01/02/2024
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Stephan Claes

Stephan Claes

Project Manager Mozambique Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal
stephan.claes@rodekruis.be