Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondersteuning van de energiesector in Mozambique door het NDC Support Center

 

Image
Supporting the energy sector in Mozambique by the NDC Support Center

Mozambique in staat stellen om zijn eigen NDCs te monitoren en te rapporteren

Nationaal vastgestelde (klimaat)doelstellingen (nationally determined contributions, NDCs) zijn een evaluatiemechanisme waarbij elk land een rapport maakt over zijn inspanningen om schadelijke emissies te verminderen en om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. NDCs zijn meer dan alleen maar administratieve rapporten. Ze helpen een land te monitoren welke acties nodig zijn om hetengagement in het kader vanhet Akkoord van Parijs na te komen.

Afrikaanse landen zijn afhankelijk van externe instanties om hen te helpen bij het opstellen van deze rapporten om te voldoen aan de vereiste standaardisatie. Ze dienen in staat gesteld te worden hun eigen monitoring en rapportering uit te voeren en tegelijkertijd hun ambitieniveau te verhogen.

Essentiële expertise naar Mozambique brengen voor het monitoren en rapporteren van energiedata

Op basis van de energiestatistieken van AFREC in 2021, nomineerde Mozambique 5 nieuwe nationale focuspunten en vroeg het officieel ondersteuning voor capaciteitsopbouw en het opzetten van een nationaal energie-informatiesysteem. Het NDC Support Center, een gezamenlijk initiatief van VITO, AFREC en CO2logic, heeft een sterke expertise in het creëren en onderhouden van energiedatabases en data-opslagplaatsen.

Met de steun van AFREC zal het NDC Support Center naar Mozambique uitgebreid worden in nauwe samenwerking met Enabel Mozambique, IRENA en Universidad Eduardo Mondlane. AFREC zal training geven en systemen en sjablonen voor rapportering ontwikkelen.

Verwachte resultaten

Vaardigheden die lokaal nodig zijn voor het verzamelen, verwerken en analyseren van energiedata en -statistieken zullen getraind worden. Uiteindelijk zal Mozambique in staat moeten zijn om zijn eigen NDCs en nationale actieplannen voor de energiesector op te stellen en te monitoren.

Projectcoördinator
VITO
Totaal budget
€236.000
Subsidie
€200.000
Startdatum
01/01/2022
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?