Overslaan en naar de inhoud gaan

Mangrovebossen herstellen en ontwikkelen met baggermateriaal

Image
Mangrove forest regeneration in Ecuador

Kustgebieden beschermen en koolstofvastlegging verbeteren

Mangrovebossen spelen een belangrijke rol in de grote delta van de Guayas-rivier (Ecuador), aangezien mangroves belangrijke koolstofputten zijn, kustgebieden beschermen tegen erosie en overstromingen, en heel wat ecosysteemdiensten bieden. Mangrovebossen worden echter bedreigd door aquacultuur, houtoogst en stedelijke ontwikkeling.

Dit verergert problemen zoals kusterosie, overstromingen, verlies aan biodiversiteit en verslechtering van de waterkwaliteit, die op hun beurt ook een bedreiging vormen voor de lokale sociaal-economische ontwikkeling. Er is dringend actie nodig om het gebied klimaatbestendiger te maken en dat is het doel van het AquaForest-project.

AquaForest Living Lab: ontwikkeling van een mangrovehabitat door circulair hergebruik van baggerspecie

Het AquaForest-project richt zich op landaanwinning. Er zal in de Golf van Guayaquil (Ecuador) een mangrovegebied als Living Lab ontwikkeld worden door middel van circulair hergebruik van baggermateriaal.

Dit demonstratieproject zal op de natuur-gebaseerde oplossingen voor klimaatmitigatie- en adaptatiestrategieën integreren in een kustomgeving. Verder zal AquaForest sterk inzetten op sociaal-economische en biodiversiteitsuitdagingen. Het project zal een innovatieve “groen-grijze” aanpak hanteren voor de ontwikkeling van een mangrovegebied op een nieuwe landmassa met behulp van gebaggerd sediment.

Het AquaForest-demonstratieproject zal de specifieke lokale context en omstandigheden integreren en verder bouwen op bestaande activiteiten en acute noden in de Golf van Guayaquil, zoals de bestaande lange-termijn baggeractiviteiten die nodig zijn voor het maritiem transport.

Het project zal uitgevoerd worden op een gebied van 50 ha en de ontwikkelde mangrovegebieden zullen zorgen voor koolstofvastlegging. Deze gebieden zullen gedeeltelijk bebost worden met inheemse mangrovesoorten. Daarnaast zal natuurlijke bebossing mogelijk gemaakt worden door gunstige hydrologische en sedimentomstandigheden.

Ook zal er een duurzaam lokaal ecologisch en sociaal-economisch beheersysteem opgezet worden waarbij belangrijke stakeholders worden betrokken zoals lokale autoriteiten, onderzoekers en gemeenschappen.

Verwachte resultaten

Door land terug te winnen met behulp van baggermaterialen voor mangrovebebossing, zal een natuurlijke koolstofput gecreëerd worden, die tegelijkertijd kustlijnen beschermt tegen extreme weersomstandigheden en een natuurlijke barrière vormt waardoor schade aan de kustinfrastructuur voorkomen kan worden.

Het ontwikkelde mangrovegebied levert hout, biedt aanvullende ecosysteemdiensten zoals natuurlijke waterfiltratie en ondersteunt de visserij en het ecotoerisme. Het is dus een waardevolle hulpbron om de inkomenskansen van de lokale gemeenschappen te diversifiëren.

Het nieuwe mangrovebos zal de lokale biodiversiteit ondersteunen en de natuurlijke veerkracht van het kustecosysteem in de Golf van Guayaquil in Ecuador vergroten. Daarnaast zal AquaForest nationale klimaatraamwerken, strategieën en actieplannen met betrekking tot inspanningen voor het behoud en herstel van mangroves ondersteunen.

De projectaanpak van AquaForest is uniek in Zuid-Amerika. Dit nieuw concept zal tijdens dit project grondig onderzocht worden. Er wordt gestart met de case van Ecuador en de weg zal vrijgemaakt worden voor verdere opschalingsmogelijkheden in de regio, maar ook wereldwijd, waar mangroves een belangrijke rol spelen in lokale ecosystemen.

Projectcoördinator
Jan De Nul
Totaal budget
€5.785.991
Subsidie
€2.499.931
Startdatum
01/01/2023
Project type
Demonstratieproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC