Overslaan en naar de inhoud gaan

Luchtvervuiling aanpakken met artificiële intelligentie

Image
KULeuven_luchtvervuiling-aanpakken-met-artificiele-intelligentie

Klimaatbestendigheid voor Nakuru in Kenia door een AI-gebaseerd monitoringssysteem

Tegen 2050 zal naar schatting 46% van de Keniaanse bevolking in stedelijke gebieden wonen, waarbij secundaire steden snel groeien. Nakuru, een snelgroeiende stad in Oost-Afrika, worstelt met luchtvervuiling door klimaatverandering. Kenya Meteorological Society en Egerton University hebben zwarte koolstof en PM2.5 in Nakuru geregistreerd, die vaak de WHO-richtlijnen overschrijden. De schommelingen in vervuiling hangen samen met de seizoensgebonden verschuivingen in het weer, die worden versterkt door klimaatverandering.

Als reactie hierop hebben lokale autoriteiten in Nakuru zowel een Klimaatveranderingwet als een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaatverandering (SEACAP) opgesteld. Deze inspanningen hebben echter nog geen significante resultaten opgeleverd en houden vaak geen rekening met de effecten van kortlevende klimaatvervuilende stoffen (SLCP's) die rechtstreeks gezondheidsproblemen veroorzaken.

Een belangrijke hindernis in Nakuru is de versnippering van klimaatgegevens, wat besluitvorming bemoeilijkt. Gecoördineerde gegevensverzameling tussen overheidsinstanties, Ngo’s en particuliere organisaties is essentieel om oplossingen te vinden voor de toenemende luchtvervuiling als gevolg van de klimaatverandering. 

Lokale meteorologische diensten voorzien van AI-gestuurde voorspellingsmodellen

De veerkracht van Nakuru tegen klimaatverandering wordt versterkt door geavanceerde, gecentraliseerde prognoses en analyse van de complexe relatie tussen klimaatverandering en luchtvervuiling te bevorderen. Hiervoor zullen de capaciteiten van het meteorologische departement van Nakuru vergroot worden.

Ze zullen getraind worden in het genereren, coördineren en interpreteren van AI-ondersteunde visualisaties van klimaatgegevens, wat zal resulteren in een diepgaand inzicht in luchtvervuilingspatronen en -niveaus, meteorologische trends en hun sociaal-economische impact. Dit inzicht zal een cruciale rol spelen bij het formuleren van effectieve, op gegevens gebaseerde aanpassingsstrategieën om de gevolgen van klimaatverandering en luchtvervuiling aan te pakken.

Voor Nakuru wordt een collaboratief AI-gestuurd platform en een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor luchtverontreiniging ontwikkeld. Dit platform, ontworpen om verschillende soorten gegevens te verwerken, waaronder luchtkwaliteit en meteorologische parameters, zal nauwkeurige voorspellingen van de luchtkwaliteit mogelijk maken en inzicht geven in vervuilingstrends in de stad en uiteindelijk leiden tot een meer klimaatbestendige omgeving.  

Verwachte resultaten

De samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, ’ngo’s en particuliere bedrijven wordt bevorderd doordat de klimaatgegevens gecentraliseerd worden in het AI-gestuurde platform.

Provinciale en nationale overheden zullen in staat gesteld worden om hun Nationally Determined Contributions (NDC's) en internationale verbintenissen met betrekking tot de vermindering van broeikasgassen en secundaire verontreinigende stoffen na te komen.

Projectcoördinator
Katholieke Universiteit Leuven
Totaal budget
€600.164,21
Subsidie
€499.600,21
Startdatum
01/03/2024
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Pasfoto

Nick Rahier

Coördinator KU Leuven
nick.rahier@kuleuven.be
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?