Overslaan en naar de inhoud gaan

Koffie verbouwen volgens duurzame land- en bosbouwsystemen

 

Image
COCO2 – More coffee & less CO2

COCO2 – Meer koffie en minder CO2

Kleine koffieproducenten in Peru worden sterk getroffen door de effecten van klimaatverandering. Periodes met zware regenval en langdurige droogte versnellen de achteruitgang van de bodem en veroorzaken plagen en ziektes. Hieronder lijden de oogsten. In Peru is koffie het belangrijkste exportproduct van de landbouw. Meer dan 225.000 kleine boerenfamilies zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van koffie.

Wanhopige maatregelen van boeren, zoals het uitbreiden van de landbouwgrens naar grotere hoogtes en het overschakelen op illegale cocateelt, leiden tot verdere ontbossing, bodemaantasting, uitputting van waterbronnen, verlies van biodiversiteit en verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

Strategieën ontwikkelen en beleid stimuleren voor hoge opbrengsten van CO2-neutrale koffie

De wereldvraag naar koffie blijft stijgen. Maar in tegenstelling tot de huidige problematische landbouwpraktijken in Peru, wil de koffiemarkt echter producten met een kleinere ecologische voetafdruk. Dit is mogelijk als koffieboeren duurzame land- en bosbouwsystemen toepassen. In combinatie met milieuvriendelijke praktijken resulteert dit in koolstofneutrale koffie.

Er zullen inspanningen geleverd worden om de overheden aan te moedigen om duurzame land- en bosbouwsystemen in te voeren. Ook dienen de duurzaamheidsnormen nageleefd te worden. Daarnaast is het van belang dat certificeringen verkregen worden voor praktijken zoals biologische productie, afvalbeheer, waterbeheer, bodembeheer, biodiversiteit, enz.

Verwachte resultaten

Creatie en implementatie van beleid en praktijken voor koolstoffixatie en vermindering van de ecologische voetafdruk. Samen met stakeholders voorstellen formuleren om maatregelen, die de broeikasgassen verminderen, te implementeren waarbij CO²-neutrale koffie wordt gepositioneerd in de markt voor duurzame producten.

Totaal budget
€236.433
Subsidie
€199.881
Startdatum
01/01/2022
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?