Overslaan en naar de inhoud gaan

Klimaatrobuuste gedecentraliseerde productie van zuiver drinkwater

Image
Bosaq_klimaatrobuuste-gedecentraliseerde-productie-van-drinkwater

Landelijke gemeenschappen van Moldavië voorzien van klimaatbestendige toegang tot schoon en veilig drinkwater

In Moldavië heeft 67% van de landelijke bevolking geen toegang tot schoon en veilig drinkbaar water. Voor hun drinkwatervoorziening zijn ze afhankelijk van vervuilde ondiepe putten. Deze putten worden zwaar getroffen door klimaatverandering, met veranderende weerspatronen die langdurige droogtes en overstromingen veroorzaken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar komt. Bovendien voldoet 80% van het water in deze putten niet aan de normen voor drinkwaterkwaliteit.

Deze gemeenschappen hebben niet de middelen om te investeren in geschikte waterzuiveringsinstallaties of lokale sanitaire voorzieningen, wat verdere vervuiling van de putten veroorzaakt. De hernieuwbare waterhoudende capaciteit van dieper grondwater blijkt wel voldoende te zijn om in de toekomst aan de drinkwaterbehoeften te voldoen.

In regio’s zoals Cahul en Comrat wordt rechtstreeks grondwater vanuit artezische boorputten verdeeld aan huishoudens, maar de kwaliteit ervan is niet drinkbaar. Ondanks de hernieuwbare capaciteit van de put, wordt het water niet behandeld waardoor de bevolking terughoudend is om voor het water te betalen. Dit dwingt de bevolking naar ondiepe putten, die een nog slechtere waterkwaliteit hebben. Er is dus een dringende behoefte aan een duurzame behandeling van het artezische putwater tot drinkwaterkwaliteit. In Glodeni zijn de uitdagingen vergelijkbaar, maar de klimaatbestendige waterbron daar is oppervlaktewater uit de rivier de Prut.

Q-Drop: innovatieve modulaire technologie voor decentrale drinkwaterproductie op zonne-energie

In Cahul en Comrat, waar een artesische put aanwezig is als klimaatbestendige waterbron, worden zeven Q-Drop waterkiosken geïnstalleerd door BOSAQ, die aangedreven worden door zonne-energie en aangesloten worden op het waterleidingnetwerk van de vervuilde putten. De Q-Drops zuiveren het water door middel van voorbehandeling, omgekeerde osmose, remineralisatie en LED-UV-desinfectie. Het gezuiverde water wordt gedistribueerd via geautomatiseerde verkoopsystemen met geoptimaliseerde prijsmodellen om alle inwoners te bereiken. Daarnaast wordt energievoorziening geoptimaliseerd samen met VITO en wordt de globale impact begroot.

Voor de regio Glodeni wordt het oppervlaktewater van de Prut-rivier omgezet tot schoon drinkwater met behulp van twee Q-Drops, die samen wel 100 m³ water per uur kunnen zuiveren, wat voldoende is voor de hele gemeenschap. Het geproduceerde drinkwater kan ook worden gedistribueerd naar de dorpen in de buurt als een toekomstbestendige bron van drinkwater.

Om een duurzame gedragsverandering te bevorderen in watergebruik en -hergebruik, hygiëne en sanitaire voorzieningen, wordt een stuurgroep opgericht met voldoende bereik binnen de gemeenschappen door HOWEST. Educatief materiaal voor scholen zal ontwikkeld worden en bewustmakingscampagnes zullen uitgerold worden, evenals train-de-trainer sessies.

Verwachte resultaten

Drie landelijke dorpen (Cahul, Comrat en Glodeni) met in totaal 31.000 inwoners worden uitgerust met negen Q-Drops. Deze klimaatbestendige, gedecentraliseerde waterzuiveringsinstallaties op zonne-energie zullen jaarlijks 454 ton minder CO2 uitstoten. 

Projectcoördinator
BOSAQ
Totaal budget
€ 4.337.500,00
Subsidie
€ 2.500.000,00
Startdatum
19/02/2024
Project type
Demonstratieproject

Meer weten over dit project?

Image
Jacob Bossaer

Jacob Bossaer

CEO BOSAQ
jacob.bossaer@bosaq.com