Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecologisch herstel van ecosysteemdiensten in 3 moerassen

Image
Climate resilient communities in the flood plain of the Mono river in Benin

Klimaatbestendige gemeenschappen in de overstromingsvlakte van de Mono rivier in Benin

De voedselproductie in de dorpsgebieden Ahoho en Ablogname in Athiémé (Benin) wordt bedreigd doordat moerassen en andere waterbronnen sneller uitdrogen door de klimaatverandering. Hierdoor kunnen boeren slechts vier maanden per jaar gewassen telen.

Daarnaast vinden overstromingen nu bijna jaarlijks plaats tijdens het regenseizoen, in tegenstelling tot de gebruikelijke cyclus van vijf tot tien jaar. Dit dwingt boeren om minder winstgevende, kortcyclische gewassen te telen.

Sommige rijkere telers boren naar grondwater om hun gewassen tijdens het droge seizoen te irrigeren. Vele anderen kunnen dit echter niet en zijn afhankelijk van het steeds schaarser wordende oppervlaktewater en de beschikbaarheid van water tijdens de teeltperiode.

Gebruik van oppervlaktewater uit moerassen

Het project zal drie moerassen herstellen die door toegenomen sedimentatie geen adequate rol  meer spelen in de opslag van water.

Er zullen duurzame oplossingen geïmplementeerd worden voor de toename, mobilisatie en efficiënt gebruik van oppervlaktewater uit moerassen voor de tuinbouw tijdens de kritieke periode aan het einde van het droge seizoen.

Ook zullen maatregelen genomen worden om dorpen te beschermen tegen overstromingen, alluviaal grondwater aan te vullen en de waardevolle moerassen te beschermen. De toegenomen biodiversiteit in het herstelde ecosysteem zal de sociaal-ecologische veerkracht van de lokale bevolking aanzienlijk verhogen.

Verwachte resultaten

Honderd producenten zullen betere toegang hebben tot landbouwwater en zullen getraind worden in het gebruik van overstromingsvriendelijke irrigatietechnieken, agro-ecologie en waterefficiëntie. De installatie van een gestabiliseerde dijk zal 1.800 dorpsbewoners beschermen tegen regelmatige overstromingen van de Mono rivier.

Bepaalde ecologische functies van de alluviale vlakte en de bijbehorende moerassen, zoals grondwateraanvulling en verbeterde biodiversiteit, zullen hersteld worden om de weerbaarheid van deze ecosystemen tegen klimaatverandering te vergroten.

De resultaten van duurzaam ecologisch beheer van moerassen worden gedeeld met lokale en nationale autoriteiten met als doel ze te integreren in hun beleid en planningstools.

Projectcoördinator
Join For Water
Totaal budget
€294.120
Subsidie
€250.000
Startdatum
15/01/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?