Overslaan en naar de inhoud gaan

Jongeren als klimaatkampioenen voor veerkrachtige gemeenschappen 

Image
Plan-international_jongeren-in-staat-stellen-klimaatverandering-te-begrijpen

Jongeren als klimaatkampioenen voor veerkrachtige gemeenschappen

In Kasungu in Malawi zijn adolescenten, jongeren en andere leden van de gemeenschap, vooral meisjes en vrouwen, bijzonder kwetsbaar voor de klimaatrisico’s en -effecten. Ze hebben nauwelijks toegang tot informatie en educatie over klimaatverandering.

Vooral jongeren in landelijke gebieden hebben door de beperkte internettoegang geen toegang tot online bronnen en educatief materiaal over klimaatverandering. Deze digitale kloof wordt verergerd door een gebrek aan opgeleide docenten en ontoereikende training op verschillende gebieden, waaronder klimaatveranderingsstudies. Genderongelijkheden in het onderwijs verergeren het probleem, met lagere inschrijvingspercentages voor meisjes.

Ondanks de sterke focus van het Nationaal Jeugdbeleid op het betrekken van jongeren bij besluitvormingsprocessen, komt dit in de praktijk niet tot uiting. De Malawische regering heeft benadrukt dat 30% van de jongeren moeten worden opgenomen in de besluitvorming, maar deze belofte blijkt vaak slechts symbolisch te zijn zonder substantiële impact. 

Toegang tot informatie en educatie over klimaatverandering

Er worden onderwijs- en bewustwordingsprogramma’s over aanpassing aan klimaatverandering voor jongeren op maat ontwikkeld, met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid. Ouders en gemeenschapsleiders krijgen van de districtsautoriteiten ook trainingen over dit onderwerp om de impact te vergroten.

Samen met de jongeren wordt er een app gemaakt waarbij lokale klimaatinformatie gekoppeld wordt aan succesvolle aanpassingsstrategieën. De app zal zowel online als offline beschikbaar zijn en is geschikt voor verschillende niveaus van geletterdheid. Er worden verschillende kanalen gebruikt om de app te promoten.

Ook worden de communicatie- en belangenbehartigingsvaardigheden van jongeren en jeugdgroepen versterkt. Jongerenorganisaties worden betrokken bij het organiseren van campagnes in de gemeenschap, waarbij verschillende methoden worden gebruikt zoals bijeenkomsten, quizzen, radioprogramma's en roadshows om het klimaatbewustzijn te bevorderen. Lokale autoriteiten worden getraind in gendergelijkheid en inclusie van jongeren. Workshops zullen de dialoog tussen jongeren en beleidsmakers bevorderen en jongeren betrekken bij klimaatacties.

Verwachte resultaten

60.000 mensen zullen in staat zijn om klimaatrisico's te begrijpen, toegang te krijgen tot klimaatinformatie, aanpassingsplannen te ontwikkelen en bij te dragen aan beleidsdiscussies. Deze doelstelling is in lijn met de doelstellingen die beschreven zijn in het Nationaal Adaptatieplan (NAP) en de Nationally Determined Contributions (NDC’s) van Malawi en de verbintenissen die zijn aangegaan tijdens de UNFCCC COP26.

Projectcoördinator
Plan International België
Totaal budget
€578.392,95
Subsidie
€491.634,01
Startdatum
15/01/2024
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?