Overslaan en naar de inhoud gaan

Grensoverschrijdende samenwerking voor klimaatbestendige stroomgebieden 

Image
Grensoverschrijdende-samenwerking-voor-klimaatbestendige-stroomgebieden--c--brent-de-smedt

De sociaal-ecologische veerkracht in het Mayo-Chinchipe bekken in Ecuador en Peru versterken tegen de gevolgen van klimaatverandering

Op de grens tussen Ecuador en Peru ligt het stroomgebied van de Mayo-Chinchipe rivier. Het is één van de belangrijkste rivieren die het Andesgebergte met het Amazoneregenwoud verbindt. De ecosystemen in dit stroomgebied worden bedreigd door zowel klimaatverandering als slecht landbeheer. Ontbossing is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van ecosystemen.

In het stroomgebied wonen meer dan 230.000 mensen, waarvan 80% afhankelijk is van de koffie- en veeteelt. In het bovenste deel van het bekken ervaren de gemeenschappen een verminderde toegang tot water omdat ecosystemen verdwijnen en er minder water in de bodem infiltreert. De gemeenschappen stroomafwaarts worden geconfronteerd met de gevolgen van erosie, watervervuiling en overstromingen, onder andere als gevolg van ontbossing in de hoger gelegen gebieden.

Het is daarom van essentieel belang om oplossingen te zoeken op het niveau van het hele stroomgebied. Beschermingsplannen en rechtvaardige financieringsmechanismen moeten ontwikkeld worden om gemeenschappen en ecosystemen beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en andere processen, zoals bevolkingsgroei.

Informatie- en educatiestakeholderplatform rond water

Er wordt een informatie- en educatiestakeholderplatform rond water ondersteund met 3 pijlers.

  1. Educatie en onderzoek: Via een binationale waterschool worden de capaciteiten van specifieke doelgroepen, zoals watertechnici, operatoren van watersystemen, lokale overheidsvertegenwoordigers en vrouwengroepen, versterkt. Het doel is om de gevolgen van klimaatverandering op watervoorraden en infrastructuur te begrijpen en aan te pakken.
  2. Water en biodiversiteit: De ontwikkeling van beschermingsplannen voor aangetaste waterrijke ecosystemen wordt ondersteund en natuurherstelactiviteiten worden uitgevoerd om de klimaatbestendigheid van deze ecosystemen te herstellen en te versterken.
  3. Milieubeleid: De ontwikkeling en oprichting van een binationaal waterfonds als mechanisme om financiële bijdragen van bedrijven, overheden en gemeenschappen in het bekken te herverdelen voor gerichte klimaatadaptatie- en -mitigatieoplossingen wordt ondersteund.

Door de combinatie van activiteiten voor capaciteitsopbouw, natuurherstel en de ontwikkeling van financiële ondersteuningsmechanismen kunnen oplossingen voor klimaatadaptatie en -mitigatie worden ontwikkeld op de juiste geografische en institutionele schaal. Hierdoor wordt de sociaal-ecologische veerkracht van het stroomgebied en haar inwoners op lange termijn versterkt.

Verwachte resultaten

Pilootinterventies worden uitgevoerd om 39.000 hectare kwetsbare zoetwaterecosystemen te beschermen en te herstellen. Gezondere ecosystemen zullen beter in staat zijn om water te leveren voor menselijke consumptie en voedselproductie, en zullen bijdragen aan klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen, zoals koolstofopslag en waterregulatie.

Er wordt een binationaal waterfonds opgericht dat wordt goedgekeurd door de leden van het informatie- en educatiestakeholderplatform. 

Projectcoördinator
Join For Water
Totaal budget
€ 615.830,00
Subsidie
€ 500.000,00
Startdatum
01/02/2024
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Kim Vercruysse

Kim Vercruysse

Adviseur Join For Water
kim.vercruysse@joinforwater.ngo
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?