Overslaan en naar de inhoud gaan

Ecologisch landschapsbeheer om riviergebieden te beschermen 

Image
Sustainable management of floodplains in Uganda

Riviergebieden in Uganda tegen klimaatverandering beschermen

Overstromingsvlaktes ondersteunen het leven van veel mensen en spelen een cruciale rol bij klimaatmitigatie en -aanpassing door koolstof op te vangen en een buffer te vormen tegen klimaatextremen zoals overstromingen en droogte. In Ntoroko, in het westen van Oeganda, worden de overstromingsvlaktes langs de Semliki rivier snel aangetast.

De toegenomen bevolking, ontbossing, overstromingen, droogtes en intensieve veehouderij hebben geleid tot erosie, waterverontreiniging en verlies aan biodiversiteit. Deze situatie zal nog verslechteren door de klimaatverandering en de bevolkingsgroei. Oplossingen voor klimaatmitigatie en -adaptatie zijn dringend nodig, met expliciete aandacht voor het evenwicht tussen de menselijke behoeftes en milieubescherming.

Duurzaam beheer van de overstromingsvlaktes voor een drievoudige winst op het gebied van klimaat, menselijk welzijn en biodiversiteit

Dit project heeft tot doel de sociaal-ecologische veerkracht van de overstromingsvlaktes van de Semliki en zijn bewoners te versterken voor een drievoudige winst op het gebied van klimaat, menselijk welzijn en biodiversiteit. Er zal een participatieve benadering voor ecologisch landschapsbeheer toegepast worden waarbij waardevolle riviergebieden beschermd zullen worden en de weerbaarheid tegen klimaatverandering verbeterd zal worden.

Voor boeren en andere ngo's in de regio zullen trainingen en workshops georganiseerd worden over de weerbaarheid tegen klimaatverandering, waaronder milieubeheer, het gebruik van inheemse boomsoorten en boslandbouw.

Aanpassingsoplossingen voor klimaatbestendige toegang tot en bescherming van ecosysteemdiensten zullen verspreid worden, waaronder het testen en promoten van best practices voor bodem- en waterbehoud op demonstratielocaties, het installeren van voerbakken voor het vee om rivieroevers te beschermen en het bouwen van ecologische toiletten om het grondwater te beschermen.

Verwachte resultaten

50 hectare oevergebied zal beschermd worden en 50 hectare zal herbebost worden in de overstromingsvlaktes van de Semliki delta. In overstromingsvlaktes kan jaarlijks 0,50 ton CO2 per hectare worden opgeslagen. Daarnaast kan een boom 24 kg CO2 per jaar opvangen.

Er zijn ongeveer 12.500 bomen nodig om 50 hectare te bedekken, wat betekent dat jaarlijks ongeveer 300 ton CO2 wordt gecompenseerd door de aanplanting van bomen in dit project. Overstromingsvlaktes kunnen water in de bodem vasthouden, waardoor een buffer gecreëerd wordt tegen klimaatextremen.

Ongeveer 4.500 mensen zullen betere toegang krijgen tot water voor landbouw en vee. Ongeveer 1.000 mensen zullen toegang krijgen tot ecologische toiletten die het grondwater beschermen.

Projectcoördinator
Join For Water
Totaal budget
€312.360
Subsidie
€250.000
Startdatum
01/02/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?