Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzame, betrouwbare en betaalbare energie via slimme waterkracht

 

Image
Bynubian_duurzame--betrouwbare-en-betaalbare-energie-via-waterkracht

Economische ontwikkeling en lokale gemeenschappen versterken in de provincie Sud-Ubangi in Congo

Slechts 19% van de 102 miljoen mensen in de Democratische Republiek Congo heeft toegang tot elektriciteit, waarvan 41% in stedelijke gebieden en 1% in landelijke gebieden. In de provincie Sud-Ubangi provincie heeft 97% van de bevolking geen toegang tot elektriciteit en gebruiken de inwoners vervuilende fossiele energiebronnen zoals biomassa (hout, houtskool), kersosinelampen of diesel voor hun energiebehoeften. Deze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen heeft ernstige gevolgen.

Het gebruik van traditionele biomassa-brandstoffen draagt bij aan ontbossing, wat leidt tot milieuschade en verlies van waardevolle ecosystemen. Veel huishoudens en activiteiten zijn sterk afhankelijk van energie-intensieve bronnen zoals dieselgeneratoren en biomassa, wat negatieve effecten heeft op de gezondheid, ecosystemen en bijdraagt aan klimaatverandering.

Een gebrek aan toegang tot elektriciteit belemmert de economische activiteiten en de algemene levenskwaliteit. Het ontbreken van betrouwbare en betaalbare energiebronnen belemmert bedrijven, waardoor de economische groei en de ontwikkeling van de regio beperkt wordt. Bovendien worden gezondheidszorg en onderwijsdiensten ook ernstig geaffecteerd door het gebrek aan toegang tot elektriciteit, wat de sociale en economische vooruitgang negatief beïnvloedt.

Ontwikkeling van een waterkrachtcentrale en een slim elektriciteitsnet

Er wordt een waterkrachtcentrale van 1.500 kilowatt (1,5 MW) ontwikkeld om propere, betrouwbare en betaalbare energie te leveren aan de bevolking van de steden Akula en Dongo-Kuma in de provincie Sud-Ubangi.

Om een efficiënte distributie van de energie te garanderen, wordt een slim elektriciteitsnetwerk opgezet waarbij stroom rechtstreeks aan eindgebruikers wordt geleverd volgens het ABC-model. In dit model gebruiken de zogenaamde A-klanten (Miluna Plantage, industriezone en de steden Dongo-Kuma en Akula) tussen de 40% en 60% van de beschikbare stroom, wat de economische levensvatbaarheid van het project waarborgt. De rest van de stroom gaat naar honderden kleine bedrijven (zoals lokale scholen en ziekenhuizen) en duizenden huishoudens.

Het gebruik van hernieuwbare energie zal gestimuleerd worden onder de lokale bevolking, terwijl tegelijkertijd de lokale economie wordt bevorderd. Er worden marketingcampagnes opgezet om mensen aan te moedigen geen brandhout, diesel of kerosine te gebruiken voor hun energiebehoeften. Bedrijven zullen deelnemen aan een incubatieprogramma, waarbij duurzame bedrijfsmodellen worden ontwikkeld op basis van het gebruik van hernieuwbare, betrouwbare en betaalbare energie. Deze bedrijven zullen voornamelijk worden opgericht door vrouwelijke of jonge ondernemers. 

Verwachte resultaten

Het slimme elektriciteitsnetwerk zal de economische ontwikkeling van de regio stimuleren en zal 5.000 huishoudens, 175 bedrijven, 4 ziekenhuizen en 20 scholen bereiken. Er wordt gestreefd naar een uptime van het netwerk van 95% en het vermijden van 10.684 ton CO2-uitstoot per jaar.

Met de marketingcampagnes zullen 10.000 mensen bereikt worden. Minimum 15 bedrijven zullen jaarlijks deelnemen aan het incubatieprogramma.  

Projectcoördinator
byNubian
Totaal budget
€6.721.392,23
Subsidie
€2.426.334,15
Startdatum
01/03/2024
Project type
Demonstratieproject

Meer weten over dit project?

Image
Pasfoto

Laurent Marlein

CEO ByNubian
laurent.marlein@bynubian.com