Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam en circulair watergebruik voor aquacultuurbedrijven

Image
Kytos_duurzaam-en-circulair-watergebruik-voor-aquacultuurbedrijven

Veerkrachtige en duurzame aquacultuurindustrie rond de Mekong delta in Vietnam

In Vietnam is aquacultuur van vitaal belang voor zowel de economie als de voedselzekerheid. De Mekong Delta, een levensader voor miljoenen mensen in Vietnam en een broedplaats voor aquacultuur, wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit als gevolg van intensieve aquacultuurpraktijken.

De gangbare intensieve kweekmethoden hebben echter geleid tot uitputting van waterbronnen, wat heeft geresulteerd in slechte waterkwaliteit en uitbraken van microbiële ziekten onder aquatische soorten. De klimaatverandering, met verhoogde temperaturen en ongebruikelijke neerslagpatronen, veroorzaakt nog meer microbiële ziekten waardoor de situatie verder verergert. Bovendien belanden onbehandeld afvalwater en chemicaliën nog vaak in het grond- en oppervlaktewater, wat schadelijk is voor het ecosysteem en de waterbronnen die worden gebruikt voor aquacultuur.

Om de toename van ziekten te bestrijden, vertrouwen boeren op agrobiologische en chemische bestrijdingsmiddelen, diagnostische analyses en ziekteresistente kweekvarianten. De traditionele diagnostische methoden richten zich echter op een beperkt aantal pathogenen en hebben niet geleid tot een klimaatadaptief en duurzaam waterbeheer. Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond dat de meeste pathogenen voortdurend aanwezig zijn in het systeem, zelfs zonder zichtbare symptomen van ziekte. 

Innovatieve microbiële fingerprinttechnologie voor het beoordelen van de waterkwaliteit

Vooruitstrevende technologieën zullen ingezet worden om de microbiële gezondheid van het water in de Mekong Delta en de intensieve aquacultuursystemen te evalueren. Door middel van periodieke staalname worden er gegevens verzameld over het intake water van de Mekong Delta, het effluentwater van kweeksystemen en het water binnen de kweeksystemen zelf.

Met behulp van innovatieve microbiële fingerprintingtechnologie wordt een nieuwe standaard vastgelegd voor de beoordeling van de ecologische waterkwaliteit in deze vitale regio. Deze technologie geeft de kwekers tijdig inzicht in afwijkingen van de microbiële kwaliteit van het kweekwater.

Dit stelt hen in staat om aan aquacultuur te doen met aanzienlijk verminderde wateruitwisseling, waardoor de voedselvoorziening, levensomstandigheden en werkgelegenheid beter beschermd worden tegen de negatieve effecten van klimaatverandering op de beschikbaarheid van kwalitatief water. Door minder kwaliteitsvol water te verspillen, kan het waterbeheer aangepast worden aan klimaatgerelateerde veranderingen in de waterparameters, en kan de microbiële kwaliteit van effluentwater naar de Mekong Delta verbeterd worden.

Verwachte resultaten

Een nieuwe AI-applicatie van de KYTOS technologie zal ontwikkeld worden om duurzaam waterbeheer in de aquacultuur te realiseren. Deze zal samen met de kennisinstellingen en partners gepromoot worden bij lokale kwekers en organisaties. Er wordt ook een webapplicatie ontwikkeld waarin de geografische kaart van de Mekong Delta geïntegreerd wordt met frequente routinemetingen van microbiële waterkwaliteitsdata. Zo krijgen aquacultuurbedrijven waardevolle informatie over de microbiële waterkwaliteit in hun omgeving, waardoor ze hun praktijken kunnen aanpassen aan veranderende milieu- en klimaatomstandigheden. Bovendien kunnen beleidsmakers zo worden overtuigd van de noodzaak om microbiële indicatoren op te nemen in het beleid voor waterkwaliteitsbewaking en -beheer in de Mekong Delta. 

Projectcoördinator
Kytos
Totaal budget
€809.857,20
Subsidie
€485.914,32
Startdatum
01/01/2024
Project type
Demonstratieproject

Meer weten over dit project?

Image
Pasfoto

Ruben Props

CEO Kytos
info@kytos.be