Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam bosbeheer met klimaatslimme agrobosbouwtechnieken

Image
Reducing deforestation and forest degradation by promoting community market-based solutions

Herbebossing en bosdegradatie verminderen

Landbouwpraktijken in de provincie Mai-Ndombe in de Democratische Republiek Congo zijn voornamelijk gebaseerd op slash-and-burn-landbouw, een traditionele praktijk waarbij bossen worden gekapt en verbrand om vruchtbare grond vrij te maken om gewassen te blijven telen, waardoor de bodem steeds verder erodeert. Een braakperiode moet voorzien worden zodat de geërodeerde bodem kan herstellen.

Door de toegenomen bevolking zijn er praktisch geen braakliggende periodes meer. Dit leidt tot ontbossing en bodemdegradatie in het vitale Congobekken.

De provincie Mai-Ndombe heeft momenteel 22 bosbouwconcessies, maar zoals elders in het land zijn er geen marktsystemen die het sociaal-economisch welzijn van de lokale communities bevorderen, waardoor het potentieel voor herbebossing en vermindering van bosdegradatie beperkt wordt. 

Ontbossing en bosdegradatie terugdringen door community-marktgebaseerde oplossingen te bevorderen

Technieken voor het tegengaan van ontbossing zullen toegepast worden. Daarnaast zal duurzaam bosbeheer bevorderd worden waarbij de biodiversiteit behouden wordt. Ook zal ingezet worden op agrobosbouw voor de economische ontwikkeling.

Lokale communities zullen leren om de hulpbronnen in de bossen, waarvoor zij afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, duurzaam te beheren. Ze zullen ook aangemoedigd worden om in te zetten op verschillende duurzame agrarische waardeketens, in het bijzonder cacao, honing en andere niet-houtproducten.

Verwachte resultaten

Ongeveer 4.000 hectare van het Basengele-bos zal beschermd worden tegen ontbossing. 750 leden van de Basengele community zullen getraind en opgeleid worden in klimaatverandering en duurzaam bosbeheer. Nog eens 350 boeren zullen cacao en andere bosbouwproducten produceren met behulp van klimaatslimme agrobosbouwtechnieken. Op nieuwe markten in binnen- en buitenland zullen minimum drie containers met duurzame cacao verkocht worden.

Projectcoördinator
ZOTO
Totaal budget
€310.929
Subsidie
€250.000
Startdatum
01/01/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?