Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

Image
KIYO_Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

Klimaatbestendigheid van jonge boeren versterken in Noord- en Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo

In de provincies Noord- en Zuid-Kivu in het oosten van de Democratische Republiek Congo is kleinschalige landbouw de belangrijkste bron van voedsel en inkomen. Het landbouwsysteem staat er onder hevige druk door de politieke instabiliteit en de effecten van klimaatverandering. Boeren doen hier aan overlevingslandbouw waarbij ze op kleine oppervlaktes intensief een beperkt aantal markt- en basisgewassen telen om in hun basisnoden te voorzien. Dit leidt tot biodiversiteitsverlies en maakt de regio kwetsbaar voor overstromingen en erosie.

In de gebieden Nyiragongo en Masisi in Noord-Kivu ondergaat het landgebruik een snelle transformatie. Bossen en graslanden worden omgezet in landbouwgrond voor de intensieve teelt van een beperkt aantal markt- en basisgewassen. Dit resulteert in verlies aan biodiversiteit en verminderde capaciteit voor CO2-opname. Hierdoor is er ook meer kans op overstromingen, erosie, stijgende temperaturen en droogte.

In de vlakte van Ruzizi in Zuid-Kivu zorgen lange droogteperiodes voor oogstverliezen en een toename van armoede en voedselonzekerheid. Om toch hun velden te kunnen bevloeien, gebruiken sommige boeren voor de irrigatie van hun rijstvelden pompen die aangedreven worden door fossiele brandstoffen wat extra CO2-uitstoot veroorzaakt. 

Ontwikkelen van duurzame, klimaatbestendige landbouwsystemen

Jonge boeren, die landbouw als een waardevolle bron van inkomen en voedselzekerheid beschouwen, worden ondersteund om actief betrokken te worden bij het duurzaam beheer van lokale natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen.

Informatiecampagnes over het nationaal klimaatadaptatieplan van de Congolese overheid zullen jonge boeren bereiken via gemeenschapsradio’s, scholen, kerken en andere gemeenschapsstructuren. Hierdoor wordt hun bewustzijn vergroot over de impact van klimaatverandering op lokale landbouwsystemen en het belang van klimaatadaptatiemaatregelen.

Bijeenkomsten met jonge boeren en andere stakeholders uit de gemeenschap worden georganiseerd waarin de gevolgen van klimaatverandering op de lokale landbouwsystemen besproken en geanalyseerd wordt. Hieruit zullen drie lokale multi-stakeholdercomités ontstaan voor de drie interventiegebieden: Nyiragongo en Masisi in Noord-Kivu en Ruzizi in Zuid-Kivu. Samen met jonge boeren worden concrete klimaatadaptatiemaatregelen gekozen, gericht op meer gediversifieerde landbouw volgens agro-ecologische principes en klimaatresistente gewassen.

Verwachte resultaten

3.000 gemeenschapsleden, waaronder minimum 600 jonge boeren, begrijpen de impact van klimaatverandering op de familiale landbouwsystemen en erkennen dat klimaatadaptatie essentieel is. Minimum 80% van de 3.000 gemeenschapsleden geeft aan dat hij of zij klimaatadaptatie een prioriteit vindt voor hun gemeenschap.

600 jonge boeren worden getraind in agro-ecologische technieken en klimaatadaptatie waardoor  hun landbouwactiviteiten meer divers en klimaatbestendig zijn. 300 boeren zullen fungeren als mentor voor andere boeren in hun omgeving.

Elk multi-stakeholdercomité schrijft minstens 1 evaluatierapport waarbij de impact van de toegepaste adaptatiemaatregelen geanalyseerd wordt. Voor elk van de drie interventiegebieden wordt een actieplan ontwikkeld over klimaatadaptatie en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. 

Projectcoördinator
KIYO
Totaal budget
€329.500,92
Subsidie
€279.927,53
Startdatum
01/01/2024
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Pieter Thys

Pieter Thys

Programmabeheerder KIYO
pieter.thys@kiyo-ngo.be