Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam afvalbeheer in India

Image
Sustainable waste management in India

Broeikasgassen van de afvalsector verminderen

India heeft jaarlijks 62 miljoen ton stedelijk vast afval (MSW). Er wordt verwacht dat dit naar 160 miljoen ton zal stijgen in 2030. In veel kleine steden wordt afval niet opgehaald en gescheiden. Droog en nat afval worden dus ook niet verwerkt. Het niet-opgehaalde afval blijft op de straten liggen en komt in waterlichamen terecht. Dit vormt een risico voor de gezondheid en draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen.

Ayodhya, een stad in het noorden van India, heeft 115 ton MSW per dag. Hoewel er huis-aan-huis afvalinzameling is, wordt het afval niet verwerkt alvorens het gedumpt wordt op stortplaatsen zonder afsluitlaag. Dit draagt bij aan de ongecontroleerde uitstoot van methaan. 

Opzetten van een pilootinstallatie voor de terugwinning van materialen en een biogasinstallatie

De fysische karakterisering van het afval in Ayodhya zal in kaart gebracht worden. De data zullen met een geografisch informatiesysteem (GIS) op afvalgerelateerde indicatoren geanalyseerd worden. Er zal een raamwerk ontwikkeld worden dat de systemische relaties tussen afval, energie, klimaat en gezondheid zal laten zien, waarbij scenario's, beleidsacties en indicatoren gekoppeld worden aan de effecten van afvalbeheer op klimaatverandering. Dit raamwerk zal gebruikt worden om een ​​dashboard voor afval te ontwikkelen.

Op basis van de resultaten zal een pilootinstallatie voor de terugwinning van materialen opgezet worden waarbij droog afval gesorteerd wordt zodat het gerecycleerd of teruggewonnen kan worden. Voor nat afval zal er een biogasinstallatie komen waarmee biogas opgewekt kan worden voor energie en digestaat voor organische mest.

De broeikasgassen van de afvalsector zullen verminderd worden door zowel het terugwinnen en recycleren van droog afval, als de verwerking van nat afval door middel van anaerobe vergisting.

Verwachte resultaten

Verschillende stakeholders zullen getraind worden in modules voor capaciteitsopbouw voor het beheer van afvalgerelateerde proefprojecten met als doel de uitstoot te verminderen alvorens ze uit te rollen in de hele stad.

Het project zal ook een modelraamwerk bieden dat toegepast kan worden in andere steden in India. Zo zullen de verbanden tussen afvalbeheer en klimaateffecten zowel vanuit gemeentelijk als nationaal perspectief bekeken worden.

Projectcoördinator
VITO
Totaal budget
€294.061
Subsidie
€249.953
Startdatum
01/01/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject
Partners

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC
Aan welke Sustainable Development Goals (SDGs) draagt dit project bij?