Overslaan en naar de inhoud gaan

Agro-ecologie voor klimaatbestendige gemeenschappen in de Filipijnen

Image
Resilient communities in the Philippines

Klimaatbestendigheid van lokale boeren en gemeenschappen in de Filippijnen versterken

Meer dan de helft van de Filipijnse bevolking is voor hun primair levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Er zijn meer gewasziektes en langdurige droogtes door de klimaatverandering. Intensief gebruik van chemische meststoffen en pesticiden heeft geleid tot land- en waterdegradatie, bodemerosie, verlies aan biodiversiteit, hoge uitstoot van broeikasgassen en aanhoudende honger en ondervoeding bij de meest kwetsbaren.

De lokale overheid slaagt er niet in om de rehabilitatie van boerderijen aan te pakken en de landbouw te herstellen. Zonder effectieve aanpassingsmaatregelen zal de klimaatverandering nog meer armoede veroorzaken. 

Opzetten van agro-ecologische leerboerderijen om klimaatverandering het hoofd te bieden

Agro-ecologie is een van de meest effectieve manieren om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het draagt ​​bij aan klimaatmitigatie doordat koolstof wordt opgeslagen en de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt. Natuurlijke hulpbronnen worden behouden, de biodiversiteit wordt beschermd en de flow van ecosysteemdiensten wordt verbeterd.

De klimaatbestendigheid van lokale boeren en gemeenschappen in de Filippijnen zal versterkt worden door het toepassen van agro-ecologie. Tientallen jaren ervaring en expertise zullen gebruikt worden om duurzame landbouwmethoden te bevorderen. Er zullen agro-ecologische leerboerderijen opgezet worden waarbij de focus ligt op het gemeenschapsgericht beheer van hulpbronnen, participatieve processen, co-creatie en kennisdeling.

Verwachte resultaten

De leerboerderijen zullen concrete antwoorden geven op de uitdagingen van klimaatverandering door kennisuitwisseling van boer tot boer, onderzoek, verspreiding van best practices en betrokkenheid met beleidsmakers om agro-ecologie te integreren in hun beleidsmaatregelen.

51 organisaties en gemeenschappen zullen voorstander zijn van agro-ecologie. 527 boeren zullen de principes van agro-ecologie toepassen. Hierdoor zullen meer lokale overheden en andere stakeholders aangemoedigd worden om agro-ecologie te ondersteunen.

Projectcoördinator
Solidagro
Totaal budget
€288.388
Subsidie
€238.946
Startdatum
01/01/2023
Project type
Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwproject

Meer weten over dit project?

Image
Ilke Geleyn

Ilke Geleyn

Programme Manager
G-STIC